reede, 12. aprill 2024

Elämi ütstõõsõst müüdä (hingpuhussin, hing kinni)

 Elämi ütstõõsõst müüdä,

mille külh- murra pääd.

Süäme ussõ om umbõn,

hinge hinge rossõdsõ.

Elämi ütstõõsõst müüdä

hingpuhussin , havva veereni,

viimätsel pääväl luutõn,

hingele õnnistust....


kolmapäev, 3. aprill 2024

Keväja hõng

 Keväja hõng om

är minevä lumõ

likõnõ ja undsõnõ,

käsu (kulu) palotamise

suidsunõ,

edimese piksõ

värskine,

lõunatuulõ lämmi,

üükülmä vilu.

Kevväi kipõlt juusk

rändäjäide tsirkõ laulujupi huulil,

 aja himmo ( võrgutab)

nuuri ja vanno.

reede, 15. märts 2024

Talvõ hüvästejätt

 Talv hiitse peoga viil lumõkruupõ,

  päiv pikut pilve all,

  Ilm oll jahedapuulnõ,

  viirpuuhekk varblaisi täüs.

  Talv jätse  mõskmada mustusõ

 tiiviirde ja akõndõ pääle,

pümmede üüde kurbtusõ

sulõteki ja padja  naaldõ.

Talv kopõrd tagasi talvõmaalõ.


teisipäev, 5. märts 2024

Kost leüdä ?

 

Kost leüdä elämise illos kergüs,

ku müüdä om rohkõmb ku iin,

ku joudu viil om, aga ei painu puus,

ku aid  tettü  valmis ,aga viismist olõ ei alusta uut,

ku aig kippas iist, 

aolõ olõt tüüriist,

ütiskunnalõ pini iist,

hauku jo võit,

aga ei johtu sittagi,  

või-olla sõski,  luua viil midägi .🤔🫣


neljapäev, 29. veebruar 2024

Inemskund kõnõlõs rahust

           Inemiskund

    kõvva kõnõlõs rahust

ümbre lavva kokkutulõkil.

      Rahutuvvi liugõlõs

pommõga külvetü  tossava ilma pääl,

              üle ahivarsi,

nimetä  nummõrdõt kääbäste kotsal,

         rahutuvvi liugõlõs 

           paprõlipaku  pääl.

                Inemiskund

       kõvva kõnõlõs  rahust-

               televiisorin.

   Esä ja poja saava surma  väerinnan.

          Sõatüüstüs om sõal jalun

              ei jakku tapariistu:

                  tankõ ja miine,

             suurtükke ja druunõ.

             Inemiskund  etendäs

      näütemängu sõast ja rahust,

        poonjatas usust ja õigusõst.

           Sõamiis taht kõgõst kodo.

teisipäev, 27. veebruar 2024

Ha ha haiku


  Hallivatimees 

 ei leia  taevateed

pilvisest taevast

Ha ha haiku

  Tuuli ja Pilvi

 pikutavad pilvedel

 vikerkaar  kõhus

esmaspäev, 19. veebruar 2024

Vanamooduline kõlvoline kooni

 


  Vehvermentsi ei osta viie grammiga,

  kikkasiini ja vabarna sahvti  

   poodist purgiga,

   soolaseene ja  supipõhi om kellerin  riiolin,

   sibula ja põrkna  võrgust kotin,

   mahla pudõli uutva tühäs juumist

   ja mano tuumist,

  mehitse mesi purgiga köögin lavva pääl,

  kae,  olõ vanamooduline,

  kõlvoline kooni

  silm helkäs  ja heng helüses.

pühapäev, 18. veebruar 2024

Ha ha haiku

 


    Kaardõtsilk tsilgaht'

    kevväi kilgaht, kardohka

    ido heräsi

neljapäev, 8. veebruar 2024

Ha- ha haiku

 

Päike sulatas

jää südame kildudeks

ajas läikima


kolmapäev, 24. jaanuar 2024

E- abielo

 Elo- eh-hee e-ga

 e-kuul

 e-tervüs

 e-post

e-pilet

e-arvõ

e-toimik

e-notar

e- register

Eh-hee -tulõman:

e-sünnütüs

e-abielo

e-surm.

Eh-hee elo -

konh kõik sunduslisõlt

abielon E-ga.

Eh-hee👋😉

 Nii kirot ka Eneljapäev, 11. jaanuar 2024

Tii.käüjä ( teekäija , vingõrdas /lookleb )


 

Elo ja surma vaihõl

   vingõrdas

      elotii

  nädäläpäivi

 kuid ja aastit

 

  Tii.käüjänä

egä päiv käümist opit

  maha satat

   jalulõ saat

  haavu lakut

 ikõt ja naarat

pettüt ja petät

   ku söändät

    himostat ( armastad )

     vai ütlet

 saldust ( armastust ) olõ  ei olõman

         õnnõ otsit

leüät tä õnnõ  tsirelin ( leiad ta üksnes/ainult sirelis ) 

         kupatat ( tormad )

 mõistmada  armsas  pidädä

 mõistmada  rõõmu tunda

 häädüst tähelegi panda

 

Elo ja surma vaihõl

   vingõrdas

       elotii

hummogu tiiä ei

kohe tä õdagus vii

   tii pääl ollõn

        tiiät-

         et

    elät viil

reede, 5. jaanuar 2024

ÕU-KA ( aurupunk -huiabella, lainasinAapo Ilveselt, kiä tellsü tu AI käest, kiä taht , või saia arvo, vai olõki ei vaia, lihtsalt sõnamäng 😜)


 ÕU - KA

illatsõn 

õdagun

ÕU-KA

undsõn

õhun

ÕU-KA

ingliga 

linnõldõn

ÕU-KA

meelega

jannatõn

ÕU-KA

sõbraga 

sessenden (sebides)

ÕU-KA

aurupunk

huiabella😜🥳

kolmapäev, 3. jaanuar 2024

Ha-ha haikuGeneratsioon 

lumehelbekesed on 

veebihangedes


esmaspäev, 1. jaanuar 2024

Vahtsõaasta alost aolukku astmist


 

Vahtsõaasta tull’

Swedbank saatsõ teedüsse,

mõnõ sendi kandsõ mano arvõlõ,

rahvas kesküül põrut pauguga raha taivalõ,

vähämb ku muidu, kõik olõ ei huidu.

Esäga kõnõli elost ja surmast,

är lännü sugulaisist ja sõbõr Kikust,

miil  kurvaline täl ollõ.

Taivaskoan   vasta tull’ tutva  naanõ,

talvõpäiv kullat   Otteni silla kivist kaarõ,

tuulõhõng tsiputõli puie päält  jõkkõ kulda,

rõõmsahe  Ahja  jõgi tuu pääle juusksõ ja naarsõ,

ilm lätt krõpõss,

vahtsõaasta alost

aolukku  astmist