neljapäev, 27. aprill 2023

Kõrraga ja ütekõrraga ( sääne katõ mõttõga värss sai seokõrd )


 


Miis tege ütte asja-

      kõrraga,

esi ütles põhalikult,

      kõrraldõ.

Naanõ asjatas kupallo

        kõrraga ?

 Tege mitund-õks kõrraga.


Miis küsüs,  mille 

     mitund ja kõrraga.

   Kõrraga ütte ja

        kõrralõ.

 Säändse kõrraga

     ikk tulõ naasõ

kõrraga.  

 

kolmapäev, 26. aprill 2023

Trehvämise ( Kipõ, om ollu väiga kinäsid trehvämisi kos olõ saanu lugõda hindä värsse ja kõnõlda. Egä kõrd olõ tullu trehvämistelt tenotundõga, a elo om eloline ja elopiltnik leüd õks , midä häätahtlikult kirjä panda )
Hingestätült hindä värssi

Mia must jääs ma loiõ,

samal aol üts kinä tädi

krõbist kumpvekke,

krõbist nigu hiirekene,

kõrva lukun,

hindä arust häste hillä

veidü lutsut -

pühälikult lõpõti,

„Mõlõmba jo alastõ ,

 tulõmi ja lähämi „


esmaspäev, 17. aprill 2023

laupäev, 15. aprill 2023

Urbõl om põsõ punnin

 Urbõl ( pung) om põsõ punnin,

uutva pääväkäsku 

õkva ku miis tsärrelt naasõlt.

Tiidvä, vajja vällä tulla,

a ei viisi viil.

Pääväkäsk alati  tulõ,

urbõlõ ja mehele😉

neljapäev, 13. aprill 2023

Pühäpäiv 09.04.2023.


 


Pühäpäiv,  ütses aprill,

munapühä, tädi sünnüpäiv,

varra sõidi  küllä,

ütsindä eläs, üte käega,

häste ei kuulõ,

väiga tähtsä tääle juurõ,

kodo, aost purõda saanu

ja uuõlõ jalgu jäänü,

 süämen  lesknaasõ lein

küüdsigä kinnit hoit är lännüst.  

 

Pääle tuud pildisti  esämaa veeremaad,

lagunõma jäetüid tühju majju,

kolhuusõ aoluulust hävvümist,

saa aastast Miku Algkuuli,

elota  aknit, eeläskist ello.

 


Kurvastusõga kaiõ,

hingen 0-energiä,

uuõ ehitämise  0-energiä tuulõn

otsõ  tasakaalu.

 

Kabõliaid


 
Kas tähtsüst tuul om,

et koskil om nimega haud

kos puhmu pääl tsirk vahel laul ?

 

 Kiä havva pääl käü,

riibsas ja kündlid  palotas

su elätüt ello mälehtäs ?

 

Kabõliaid , unõtõt surnuaiapüha,

risti all, kas   kinni hing,

risti all, kas rahu paik ?

laupäev, 8. aprill 2023

Ha ha haiku( võrukiilne )


      Krookusõ hõisun
        mehitse kõdistäse
           päält, mutt sügä alt

 

Keväjä argipäiv

 

Kuuldus ku klopilaud- 

toonikurg plagistas nokki,

 kirivä tsibiläse tegevä 

 helütä laugjaid kaari,

tuul hindäga üten vidä 

õkva ku eelästkist ello 

minevä aasta lehtiImä paku pääl  röötsäkil istus, 

ütel, uut surma, 

eelätsen eläs ja  kistus. 

Ilm täüs om keväjä kübinät, 

vii päsnü juuskma,

päiv üttemuudu rõõsatas,

rossõdsõlõ ja rossumaldalõ.


neljapäev, 6. aprill 2023

Köüdüssit kiä tsaga ?( kes raiub sidemeid ? peeneks kui searaud, vanemad maalapsed teadvad searaud oli s kujuline, millega peenestati lehti, kartuleid , terav raibe, punga kistult- sõlme kistud, hindätähtsält -egoistlikult, sidemed laiemalt nähtud, sugulaste , vanemate ja inimeste vahel üldse, aja märk )

 Läve iin tapõlus,

pommi satasõ ku räüss,

ei olõ häitsväid nurmi-

suidsusõ   miinilakõ,

köüdüssit  kiä tsaga

õkva ku tsearaud.

 


Nõudmise kiräga saadõt-saia om:

vanaraud, kats alusõ täüt tellüskivve,

tüüriista ja halupuu,

veli  aida  istut  lodjapuu heki,

 üte kirsi ,

ja neli ploomipuud,

köüdüssit kiä  tsaga -

õkva ku  tsearaud.

 

Arota  ei kiäki  pundard

punga kistult köüdüssilt,

hindätähtsält vakka ollõn,

tõõnõtõõsõst müüdä  käüvven ja kaiõn

köüdüssit tsagami õkva ku tsearaud ,

süüs pandõn aolõ  hõrrõs ragomist…

 

esmaspäev, 3. aprill 2023

Ha-ha haikud

 
seemnekülv, preilid

võib tuua taimed ja lapsed,

süütud ei sigi


 

aprill  vilistab

aeda ja peenramaale

kõik rohenäpud

 🧤🪮🧤🪮🧤🪮

rahutu  aednik

tahab  kaevamisvabaks

aeda kaevata