reede, 29. september 2023

Käekirätä ( Käekirjata ) Üha sagedamini kuulen inimestelt, et oi ma ei oska kirjutada, pole ammu midagi kirjutanud, aga käekiri on ju kõigil ainulaadne, isikupärane .....
Mul   olõ ei käekirjä inämb,

õnnõ klõbista klahvõ- enter, delate.

Käekiri jäi  koolivihkite  vaihõlõ,

kaustikile ja märgüsraamatitele.

 

Meil olõ ei käekirju inämb,

kõik klõbistasõ klahvõ -enter, delate.

Mi käekirä jäie  tähtpäivis saatõtuidõ  kaartõ pääle,

maja- ja  arvõraamatitõlõ,

saatõlehile ,tüüplaanõile.

 

Käekirätä  hingekirän

üle  ilma ütesugutsit tähti toksimi,

suhvlin viil talvõ uutva 

mõnõ  kindakirä.


neljapäev, 28. september 2023

Ha-ha haiku

 Sügis on seenel

eelarve augud kingas

seenemaks kuklas
esmaspäev, 25. september 2023

Lihtsäle istsõ kai vette ( ja saiõgi valmis mu luul )

 Lihtsäle  istsõ, kai  vette,

põhja, midä es näe….

 

Luudus  om luuja,

inemine  astos tä karja-

tsille ja karvanõ,

illos ja kihvtine,

ütenkuun alasi,

elo ja surm,

luudus om luuja,

täl ütskõik.

 

Lihtsäle istsõ, kai vette,

põhja, midä es näe,

olli  sääl eelä

ja minevä aastaga,

vai mineväl, üle-mineväl saal.

Lihtsäle istsõ, kai vette,

inne põhadut põhja paistu vasta,

kipõn mu hindä  ello,

koetut ku härmävõrk.

 

pühapäev, 24. september 2023

Ood võserikule ( Ood võsale ) Mullõ om võserik ( võsa ) miildümä nakanu, midä vähämbäs jääs, sedä rohkõmb miildüs, // ohku-õhukse /haha hõnguga -halli värvi // värmerikaa, värviküllane, mendsi -mündi / undsõn-udus )


Võsõrik ilosas tege  mu maa,

puhmu kiä kõrvusi  seldsin,

päivi viisi ütstõõsõl hõlman

tugõman lahkõhe  tõõnõtõist,

perve ja nurmõ pääl.

 

Võsõrik ilosas tege mu maa,

ohku tossava lumõ naal

õhetas paiustiku palõ,

haha hõnguga rootsikun

siivotasõ tsirgu-pesä plaan.

 

Võsõrik ilosas tege mu maa,

paiguldõ ku pross   nurmõ nääl,

hillätassa eht hinnäst urbõga,

sõs riputas külge tsilga,

tuu perrä tuulutas   häitsmehiivu.

 

Võsõrik ilosas tege mu maa,

suvõpoolõ mutiku  lehistun  välkvä,

hummoguti püündvä päivä,

undsõn uutva õdagut,

egäl puhmul esi- ja ütenolõmine.

 

Võserik ilosas tege mu maa,

süküst uutõn  värmerikkas saa rohiline -

mendsi, oliivi, aniisi, reseeda,

ütekõrrga hallaüü kuda  kõllatsõ hõlsti

vai rostõpruumis värv pää,

võserik ilosast ilosamb.

 

Võserik ilosas tege mu maa,

tuisk eht alastõ rootsu valgidõ jänesse handuga

Külmä käen helkäs härmätüs  kavvõdõ-kavvõdõ.

Jah,  mullõ  miildüs  mu maa ja tä võserik,

 õkvalt nigu lihtsä pettüsetä, õigõ inemine.

Kurbusõga kae ütetasatsit nurmõ lahmakit,

massi ja massinite vasta ei saa, olku  inemine vai võserik.

reede, 22. september 2023

Ha-ha haiku       Puravik kasvab
     vati sees pehmoks, ei see
      koti kedagi

neljapäev, 14. september 2023

Peräotsa pelgüs ( kakskeelne) (Olen tihti imestanud ja mõelnud, inimeste ülbus ja üleolevus on hämmastav, kusjuures ei hoomata, enda väiksust . Ja väike on veel väiklane ka )


  

      Hüväste  makõhalu,

     Tähekogo Kõgõkogun,

     Tähekogodõ  mull

     katsõsaa katõkümne miljoni

    valgusõaasta kaugusõl.

    Tähekogodõ parvõ,

     perädü tühjus,

    bussi suurusõ hännaga tähe

    lindäse Maa poolõ.

    Maa kannahtas

    viimätse piiri pääl,

    makõvesi är kulutatu.

    Inemine  suurõlistõ arvas,

   tä kolis vereväle  Marsilõ.


    Elo hällütä hällü,

    inne suurt pauku.

    Hüväste makõhalu,

    ilma peräotsa  pelgüs

    mi alostami lõpust…..


 👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽

   Hüvasti nostalgia,

   Galaktika  Universumis,

   galaktikate mull

   820 miljoni valgusaasta kaugusel.

  Galaktikate parved,

  lõputu  tühjus.

  Bussi suurused komeedid

  lendavad Maa poole.

  Maa kannatus katkemas,

  magevesi  hakkab lõppema.   

 Inimene arvab üleolevalt,

 ta  kolib punasele  Marsile.

 

 Elu, kiiguta  hälli,

 enne  suurt pauku.

 

 Hüvasti  nostalgia,

 maailmalõpu hirm,

 me alustame lõpust.

 

     

      

pühapäev, 10. september 2023

Ha-ha haiku


             Tšilli tahab suus

            sambat tantsida, raske,

            ees on labajalg

neljapäev, 31. august 2023

Makõhalu VIII, kardohkasügüse


       Mihklikuu  alas kooli

      ja vasta kõnõlõmada

      kardohkavõtmisõga.


      Rahvas, ku üts  miis,

      kummard kardohka iin.


      Rahvas, ku üts miis,

      kõrrald suuri talgit,

     kummargil, 

     nõna maan , sälg hallus,

     kaabat ütsindä  ja ütekuun.


     Rahvas, ku üts miis,

     vungiga , virka korvi korjas

      Jõgõva kõllast

      ja Väikest verevät.

      

   Põka põkat 

   üte nurmõ päält tõistõ.

   Traktorist oll väärt miis.


   Rahvas ku üts miis ,

  vedi noosi  kellerile vai kuupa.


  Inemise , maa ja ilm olli

  kardohka pruuni värmi.

 Rahvas , ku üts miis,

 kummard kardohka iin.

    


esmaspäev, 28. august 2023

Ha-ha haiku


 

        Tigudel majad

        kinge looduselt, õnneks

        siis lahusvara😜

pühapäev, 27. august 2023

Põimukuu üü,

 


       Põimukuu üü omma

        lämmä, pümme ja sügävä,

         taivalõ kaet, uput är,

        lämmä, pümme ja sügävä,

        taivalõ kaet, essüt är,

        lämmä, pümme ja sügävä, 

        taivalõ kaet, hiidüt är, 

        lämmä, pümme ja sügävä,

         taivalõ kaet, tunnõt är,

        igävese ilmaruumi

        lõpulda perätüse.

        Ütskõrd mustõtus 

         võtt siit üten,

         vii tähti takka 

         Taivatiil.....

        


laupäev, 26. august 2023

Ha-ha haiku


              Seenelised ja 

              seened ikka ootavad

             kedagi -Godot

kolmapäev, 16. august 2023

Ha-ha haiku


 Must aroonia

ja huumor,  või teitegi

ajukäärule

neljapäev, 10. august 2023

Ku käen om tõõnõ puul

      Ku kastõ pand  haina  helkmä,

     ku loksipinnär  hiit verevit kübinid,

     ku pindre päält  võtta saat kurkõ ja sibulit,

     ku  tuulõga satas  ubinit-

     peräl, suvõ tõõnõ puul.

 

     Ku  suurõs kasunu väiku,

     ku läbi tettü mitu  kiirdkäiku,

     ku põetu ütte ja tõistki tõpõ,

     ku   pään om kuld ja hõpõ,

     elolgi  käsil tu tõõnõ-illatsõmb puul.


     Talvõni  ollõv  viil  aigu ….

esmaspäev, 7. august 2023

Põimukuu pühäpäiv 06.08

 


Ilm om lämbe,

katski läts mitu purki,

ku sisse teie veidü kurkõ,

kraamsõ kõrvalhuunid,

kai,  kimmäle laokil tavaari,

muro pääl traagõldi,

õks tarrõ, küüni ja garaaži,

maja otsan vana tamm

 tummilt tuud  tunnistõn,

palju kiä nännu jo ku mitmit põlvi.

Miis ehit mutukilõ hotelli,

tuu asi vanalõ puulõ viil tiidmädä.

Latsõpõlv miilde tull'

ja sõs halutav põlv,

tiiä , külmä vii ja ussisõnnuga,

inämb terves ei tohtõrda,

haluga edesi tohkõrda 

ja no nii illos om ilm.


pühapäev, 6. august 2023

Ha-ha haiku ( katskiilne)

 Kultuurist väljas

on nõgesel hea elu

väega , vägevalt.


Kultuurist väläh 

om nõgõsal hää ellä,

väega vägevält