reede, 30. aprill 2021

Varvlaseprouadõ retriit 5 ( I osa )Varblasõprovva mu viirpuuhekist

õks soendis,] soendis

tekki paar nõiatsõõri, loiõ nõiasõnno,

panni paika plaani,

võtsõ luvva ja ütenkuun linnassi

mitte midägi tegemise maalõ:

et lihtsäle olla, siin ja prõlla,

auru vällä laskõ, mulli pähä,

talvõga kogonu saast mõskõ maaha,

istu soendinahata[.

 

Esävarblanõ midägi arvo es saa,

küsse: „Kolit är vai om jälki retriit,

lühkõnõ reis vai pikk?“

„Tiiä ei,“ ütli ja linnassi.

 


  


Ood luuale


 Oo luud

Tehtud mu puusaluust, 

Oo luud

Mu luulelend, lennud,  kõik muu, 

Oo luud

Sinuga koos vaatan kuud, 

Oo luud

Aeg lendu tõusta ja lennelda ,

Oo luud, ära põruta vasta puud, 

Oo, luud, mu luud

Ood luuale- ei muud.neljapäev, 29. aprill 2021

Ha-ha haiku


 
Oo, forsüütia 
kaotasin  süütuse  ma
millal-ei  mäleta.

 

teisipäev, 27. aprill 2021

Vemmalvärss- /üle pikä ao saat ( vällä) trenni minna /


                           Asi tundus peris hull:

         üts päiv sattõ pümmen mahha

        põlvõ  perrä kündse  rata

         väega hallus  oll'  tuu laks,

         kehä kah mul   küland  paks,

          häti  om viil tõisigi,

          hinnäst  kaia   hallõgi .

             

         Kehä  ütel  - olõt ull’,

         mine  trenni  pekirull,

         kõiki lihassid  aig tuuni,

          muidu lotõndat  ka  juulin.

 

          Siin ma olõ  kallis  coach,

            suvõs   olku tettü    must ,

           provva kinkäl olõ ei  rasvu  

            kiä  es  olõs' inämb

             paksu,

          lõpetusõs   ütle   viil,

          rassõ , rassõ  om seo tii,

          radirii  ja ridiraa

          triinmisegä tulõ alusta.        

 

       

        

 

esmaspäev, 26. aprill 2021

Pühäpäiv-aigu om


 

 Hummogu põõnassi kolmveeränd kümneni,

ammu ei ole niimuudu vedänü,

üürõivin videli sohva pääl, luulõdi,

 mõtli, kohe õkva põruda, ja sõs – aigu om.

Tii pääl, Himmastõ, Taevaskoda, Otteni,

 märgodi: võta aigu, aigu jo om.

Sääl laiut´ keväjä kaemada külmäle,

sarapuumõtsa all eestimaine peisaaž a la Monet,

õrnõmb – taivasinine, veidü kõllast and´ varõsjalg,

är käkidü rohilidse tutiga näsiniin, kihvtine.

Tükü tunnõ, nii kats vai kolm

hulksõ sääl vällänäütüsel – aigu jo om.

Köögin, näütüselt tagasi, tundsõ: kõtt õhku täüs,

pühäpäiv, tettü ei midägi,

vai sõski, oppus täütsä tasuta,

kuis tetä ei midägi,

võtta pühäpäiv – aigu om.


 


  

pühapäev, 25. aprill 2021

Laps on kui puhkev pung ( inspiratsioon lahutused ja perelepitaja kogemus, kus pahatihti pungad on kõige suuremad kannatajad )


 

    Hea vanem, su laps on kui pung,

   toetub sulle kui oksale,

   sinult ammutab elujõu,

   peab  vastu tormituultele-

   külmale,  kuumale,

   kasvab,  küpseb,  lööb õitsele,

   ta  toetub sinule.

 

   Hea vanem, su laps on kui pung,

   toetub sulle kui oksale,

   omandab  enesekindluse,

   aimab elu ümbritsevast õhust ja õhustikust,

   järgib su eeskuju, jäljendab tegu,

   alateadvuses igivana  elutõde-

   oks, on alati pungale toeks.

 

  Hea vanem, su laps on kui puhkev pung,

  ta  vajab ema ja isa,

  vanaema ja vanaisa,

  isegi suguvõsa,

  ta on teid välja valinud-

  punga õide  puhkemine  

  sõltub teie tegudest -tarkusest.

  Oks pungale eales haiget  ei tee,

   endale võtab  ta silmavee.

 

   Hea vanem, su laps on kui puhkev pung,

   ta vajab  sind, ta tõesti vajab  sind.

   

neljapäev, 22. aprill 2021

Teenindaja mõtisklus ( notsu on lihtsalt armas ja tegelikult ka viisakas, lihtsalt ilmestavaid loomi ka lilledele lisaks )


 

                                 

Märganud, kliendi kõneviis pahatihti

Kärkiv

Käskiv

Kamandav

Klient on ju kuningas

Teenindaja olgu alandlik, alandlik

Lapsed lasteaias kliendid kasvatajale

Õpilased  õpetajale

Kõik paharetid politseile kliendid

Teenindaja helistagu  valda ja panka

Emale, isale ja kogu suguvõsale

Kõik  ju  nii kõigile  kuningad

Paradoksaalselt -monarhiaid  maailmas  vähe   on

Tore, kui kõik  poleks  kuningad-

 küll lihtsalt   viisakad.

   

 

esmaspäev, 19. aprill 2021

Varblasõprouadõ retriit nummõr 4

                                Varblasõproua  mu viirpuuhekist

tahtsõ umakeski   üüellu nauti ,

lehvitäda pääväle ja

ütenkuun laukajärven tsukõlda.

Proua oll’i väega elevil,

päävä kõllanõ kuma  järve ütel  puul,

nuurkuu  prouasid tõsõlt puult kai läbi pedäjapuu,  

veidü pelgüst ja olligi  naasõ  viin,

sääl  na  tsukliva , tsukliva

ja vii pääle kohkilt  tull’ märk- lõpmata,

pään es olõ prouadõl  kah muud;

saa es aru  kas periselt kõik vai - meelepett.  

Päiv  hillä’ igävikku  lännu oll’,

 taivan   ütsik täht ja  kõvvõr kuu.

 

Raba naisi kõrvalt tummalt  kullõl ja  kai,

proua  võtsõva  linnupetet,  keelekastet,

 siblisivä ja  sädistivä-

 lännü olligi - õks kodu-umma  viirpuuhekki.

 

Esävarblanõ uutsõ  ja teedä tahtsõ:

Kos kävet,  kuis oll’ ?

Ütli: lõpmatus, lihtsalt lõpmatus,

kobisi sängü ja  magama  jäi.


            
pühapäev, 18. aprill 2021

Kevade , kevade / Tulõ, oh tulõ keväje


Tuumapääväst nakka uutma,

tiiä, astus mu poolõ kikkasammõga,

hilläkeiste päivi helendäs,

taivakaarõlõ herret hiit,

pääväkaupa õhu täüt tsirgulauluga.

Tasalikult hiil ja sõs

massalill valla tege taivasinitse silmä,

kavvaoodõtu kinäkene peräl.

Tsirgukoori saatõl päst vallalõ varõsõjala linahiussõ,

vahetas undrukit, ei tiiä, määnest võtta,

tsirelikarva vai kõllast,

sinine sünnüs silmävärviga.

Nädäliga saa villänd,

tilistäs kurõkellä, arotas,

kand kikkapükse tsäbroliisi,

kullõskukki tsõõrikit,

heigotas, tembutas, kunnalõ silmä tege,

pääle pand nuhet – kannikõsõ ö’de viid.

Pujengitott käen, patsiir,

plaani pidä, et aig mehele minnä,

tiiä ei, kas Hämärigulõ vai Koidulõ.

Lätt ja lehvütäs, hõikas: „Piä meelen,

ku õnnõs lätt, trehvämi viil!“


👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀

 Toomapäevast  hakkan  ootama kevadet.

 Tean,  astub mu poole kukesammuga,

 tasahilju päevi helendab, taevakaarele eredust lisab,

 päev päevalt  õhu täidab linnulauluga,

 kulu lume alt välja sulatab, hiilib tasakesi ja

 -  sinilill metsa all  avab taevasinised silmad 

 kauaoodatud kaunitar ongi   kohal.

 Päästab  linnulaulu saatel valla ülaseblondid juuksed,

vahetab kleite, ei tea mida valida –

krookustest lilla või -kollane,

siniliiliad silmavärviga hästi  sobivad ,

nädalaga neist tüdineb,

tilistab kurekella ja arutleb

kanda nurmenukkudest kaharat,

kullerkuppudest ümarat ,

võililledest mesimagusat,

 eputab -tembutab,

konnale silma pilgutab

ja lõpuks  pisut ka lõhnastab:

mõned piisad kannikese ö’de viid ( eau de vie ),

ehk hoopis  piibelehe - sireli odööri,

ei- punkti paneb  pojengi duhi,

ja nüüd tahaks kaunitar minna mehele,

ei tea kas  Hämarikule  või  Koidule,

läheb ja  mulle lehvitab,

 ütleb, mind meeles pea,

kui veab, taas  kohtume. 

 

 

 

    

  

reede, 16. aprill 2021

Ikäv proosa ja küsümine kost tulõ tolm


  Seekõrd ei ole luulõ,

 proosa õnne proosa

ja küsümine, kost tulõ tolm ?

Pääväst  päivä pikält  tüül,

ei väiksid ei suuri latsi

ei olõ pinne  ei kassõ,

nädälalõpp -  istu väsünült  maha

a põrmandult vasta kaes-

hall irvitäv tolmurull,

põrnitsõs  minnu ku vihanõ pull-

ei olõ ütsik - õks  mitmõkesi,

kõrval viil  veidü  purru ja prahti,

kost kotsast   küll tull’

mu  kodo nädäliga seo  praht ja tolm  ?

esmaspäev, 12. aprill 2021

Varbalasõprouadõ retriit nummõr 3Varblasõprovva mu viirpuuhekist tekse

väiku kõrvalõhüppe ja kävve Palokal,

panni näkki.

Õdak oll lämmi,

kiäki näkse naist,

kiäki kudõvat haugõ

vai hoobis järvekauri.

Õdak oll´ lämmi,

kiäki näkse paljast naist,

aga naasõl oll´ täütsa ütskõik,

tekse näkile niksu.

Provva umavahjõl paar siivaripsu

ja kipõstõ tagasi hekki.

Esävarblanõ saa es arvogi,

et proual siiva näki pandmisõst likõ ja harali.

Õdak oll´ lämmi ja

provval elo läts vungiga edesi.


 


pühapäev, 11. aprill 2021

Juuk-handcrafted esihindä puult.

Pääliinast külälise tulli,

üten oll´ null koma kolmõnõ purk juuki.

Kai tuud ja lugõsi vällämaakiilset luulõt:

Immunity Booster,

Organic,

Vegan,

No added sugar,

No preservatiives,

Handcrafted on the Island of Ösel.

Nii piin juuk!

 

Õdagu tulli sannast,

hindä keldrist tõi ilma silditä

kolmõdsõ purgi ubinamahlaga:

kah Immunity Booster,

Organic,

Vegan,

No added sugar,

No preservatiives,

Handcrafted esihindä puult,

väega hää juuk.

 

Ma olõ siit ja

nimä säält.


 


laupäev, 10. aprill 2021

HÜVASTI


                                       

 Lihtne öelda ja tõdeda-

 pole mõtet kiinduda,

 lase lahti  asjadest-

 nii  lihtne  öelda, jah .

 

 Kuis visata ära kitsas säng,

 mis pulmadeks kingitud,

 milles aastaid üheskoos ärgatud,

 või vana Sigla karburaator ja käigukang

 ja  vanad saapad, mis hästi sind teeninud,

 kilomeetreid sõitnud,

 pikki päevi  astunud, astunud.

 

 Veel raskem on  öelda hüvasti kodule,

 mille enda  kätega ehitand,

 tead täpselt ta lugu, mida noortele heietad:

 kust ehitusmaterjali said ,  

kes  mida  aidanud , õpetand 

 ja  sa ise, kõik nädalavahetused,

 puhkused ehitand, ehitand.

 Tead täpselt  ta vigu,

 millega ammugi leppinud,

 sinu oma kodu ju.

 

 Ja siis tuleb aeg öelda hüvasti-

 omaenda kodule,

 lugeda ostjale  üles kõik vead,

 seaduse mõttes  rohkem halba, kui head

ja vastu saad pangakontole eurorea.

Juriidika äärmiselt  lihtne ja labane,

aga süda, jätab lööke vahele.

💦💦💦💦💦💦💦

Lihtsä üteldä,

olõ ei mõtõt süämehe võtta,

lasõ valla asjust –

lihtsä üteldä.

 

Kuimuudu är visada ahtakõnõ

pulmõs kingitü säng,

koh ütenkuun aastit heränedü,

vai vana Žigulii karburaator ja käügükang,

häste tiinnü vana saapa,

pikki päivi ütenkuun astunu, astunu.

 

Viil rassõmb om hüväste üteldä

hindä kässigä ehitet kodolõ,

täpipäält teedä tä aolugo, miä noorilõ heietät,

kost sait kivve ja laudu,

kiä opas ja avit,

esi kõik nädalilõpu, puhkusõ,

 ehitit, ehitit.

Teedä timä via, millega ammu aigu lepnü –

hindä maja ja tarõ jo.

 

Ja sõs tulõ aig jättä kodoga hüväste,

 ostjalõ lukõ üles kõik via,

säädüse mõttõh inämb halba ku hääd

ja vasta saat pangaarvõlõ euroria,

säädüs nii lihtsä ja labanõ.

 

Aga süä jätt lüüke vahjõlõ.

 

kolmapäev, 7. aprill 2021

Ha-ha-haiku

                                                      


                                                   


                                                                Konna  krooksu   viil

         krootusõ uutva muro

        pääl inne  surma