neljapäev, 31. august 2023

Makõhalu VIII, kardohkasügüse


       Mihklikuu  alas kooli

      ja vasta kõnõlõmada

      kardohkavõtmisõga.


      Rahvas, ku üts  miis,

      kummard kardohka iin.


      Rahvas, ku üts miis,

      kõrrald suuri talgit,

     kummargil, 

     nõna maan , sälg hallus,

     kaabat ütsindä  ja ütekuun.


     Rahvas, ku üts miis,

     vungiga , virka korvi korjas

      Jõgõva kõllast

      ja Väikest verevät.

      

   Põka põkat 

   üte nurmõ päält tõistõ.

   Traktorist oll väärt miis.


   Rahvas ku üts miis ,

  vedi noosi  kellerile vai kuupa.


  Inemise , maa ja ilm olli

  kardohka pruuni värmi.

 Rahvas , ku üts miis,

 kummard kardohka iin.

    


esmaspäev, 28. august 2023

Ha-ha haiku


 

        Tigudel majad

        kinge looduselt, õnneks

        siis lahusvara😜

pühapäev, 27. august 2023

Põimukuu üü,

 


       Põimukuu üü omma

        lämmä, pümme ja sügävä,

         taivalõ kaet, uput är,

        lämmä, pümme ja sügävä,

        taivalõ kaet, essüt är,

        lämmä, pümme ja sügävä, 

        taivalõ kaet, hiidüt är, 

        lämmä, pümme ja sügävä,

         taivalõ kaet, tunnõt är,

        igävese ilmaruumi

        lõpulda perätüse.

        Ütskõrd mustõtus 

         võtt siit üten,

         vii tähti takka 

         Taivatiil.....

        


laupäev, 26. august 2023

Ha-ha haiku


              Seenelised ja 

              seened ikka ootavad

             kedagi -Godot

kolmapäev, 16. august 2023

Ha-ha haiku


 Must aroonia

ja huumor,  või teitegi

ajukäärule

neljapäev, 10. august 2023

Ku käen om tõõnõ puul

      Ku kastõ pand  haina  helkmä,

     ku loksipinnär  hiit verevit kübinid,

     ku pindre päält  võtta saat kurkõ ja sibulit,

     ku  tuulõga satas  ubinit-

     peräl, suvõ tõõnõ puul.

 

     Ku  suurõs kasunu väiku,

     ku läbi tettü mitu  kiirdkäiku,

     ku põetu ütte ja tõistki tõpõ,

     ku   pään om kuld ja hõpõ,

     elolgi  käsil tu tõõnõ-illatsõmb puul.


     Talvõni  ollõv  viil  aigu ….

esmaspäev, 7. august 2023

Põimukuu pühäpäiv 06.08

 


Ilm om lämbe,

katski läts mitu purki,

ku sisse teie veidü kurkõ,

kraamsõ kõrvalhuunid,

kai,  kimmäle laokil tavaari,

muro pääl traagõldi,

õks tarrõ, küüni ja garaaži,

maja otsan vana tamm

 tummilt tuud  tunnistõn,

palju kiä nännu jo ku mitmit põlvi.

Miis ehit mutukilõ hotelli,

tuu asi vanalõ puulõ viil tiidmädä.

Latsõpõlv miilde tull'

ja sõs halutav põlv,

tiiä , külmä vii ja ussisõnnuga,

inämb terves ei tohtõrda,

haluga edesi tohkõrda 

ja no nii illos om ilm.


pühapäev, 6. august 2023

Ha-ha haiku ( katskiilne)

 Kultuurist väljas

on nõgesel hea elu

väega , vägevalt.


Kultuurist väläh 

om nõgõsal hää ellä,

väega vägevält