neljapäev, 30. mai 2024

Eestläsest


 Eestläsele miildüs 

 pekk ja hekk.

 Pekk olku läbikasunu,

 hekk tihhe ja korgõ.


Eestläsele ei miildü

 küle kõrval tõõsõ künnerpää

 ja hindä valitu kogo Tuumpääl. 


Eestlänegi olla taht

moodu perrä pop-up

timäl om hindä perma pinnär.


Ja vähä viil tuust

 tiä päävast päivä

 inämb Aaaa-iitäs


laupäev, 25. mai 2024

Savvusann lehekuun

 24.05.2024,

eelä sai täüskuu

vällän tsirelihõngunõ lämmi

 sannan ehtsä ja kuum (mesi)

 õnnõ aig üts silmäpilk

 algusõ ja lõputa

 sõski prõlla ja siin.

 Oll mulli ja mulgiputru

ja pikembät juttu, juttu, juttuesmaspäev, 13. mai 2024

Hallus hallaüü ( noorkuu eputas ja flirtis virmaliste valguse käes)

 Hall hiilse hilläkõistõ

 ilmsüütüide häiermide mano

  süämest kalõlt käpist-

  himoga.

  Nuurkuu makõt ja hepot

  tiigi pääl.

  Murtusüä, murõ süämen

  pikäle sattõ maha,

  astun hain  krõbisi

  hallõlt jala all.

  Hengel nii hirmus ja 

   hengel nii  hallus, 

   ei lasõ hengätä, 

   õnnõ nuurkuu makõt ja hepot

   põhjavalgusõ käen....kolmapäev, 1. mai 2024

Jõe juuskva priilt

 Jõe juuskva

 üle kivve

 alt vette sadanu puie

 priilt

 paitadõn pinikiilt.

 Jõõn omma sügävä havva

 pöörüse päält tuu viil,

jõgi om kavval,

ei saisa kunagi paigal

alasi vii ja tuu,

aos kuda eletü elo

mälehstüse ja saatusõ.