kolmapäev, 29. september 2021

Lõikusõpidolõ

Süküs traavsõ vällä pääle,

tuul vasta oll´,

saput puid ja kahist lehti,

kissõ jõuga hirmsa alastõ,

üten kraamsõ väsünü hinge

tummõsinitsehe taivahe.

 

Ei helise miägi rinnah,

halli halla kae kurvastõ,

ümbretsõõri sadanu kõllatsõ lehe

ja kõllatsõ uudissõ.

Hing varjon,

ette panõ helleverevä prilli, lämmäle rõivilõ,

tassakõistõ astu või-olla esiki lõikusõpidolõ.


 


 

 

esmaspäev, 27. september 2021

Ha-ha haiku

 

                                        


                               puud heidavad rüüd

                      alastus peegelpildis

                      ausus teeb valu

pühapäev, 26. september 2021

Kõhu sirglihas jätab soovida ( Treeningu vemmalvärss ) 


Vanem
 proua

nüüd treenib koondises nimega Estonia

väikse põhjamaa  riigi lõuna regioonis,

teeb jõuksi-tõstab hantleid,

tõukab jalapressi ka,

kange eit- kangutab kangigi ,

reie kakspealihaseid,

õlavarre kakspea- ja kolmpealihaseid

järjepidevalt   treenib-

eelnimetatud  piirkonnas

 pekid enam  ei lotenda,

märgata lihast

ja tuharalihaski prink,

vaade kuid peeglisse ütleb,

 kõhu sirglihas ehk  jätab soovida,

 tuleb   treenimist jätkata,

koondises nimega Estonia,

 muudkui treenida , treenida.


 Treenib, aga nagu Eesti koondisel alati,

 vormi ikka kahjuks ei   ajasta,

küll  aga õhtul köögis, 

võileiba manustab,

isu on  hea.

                         

kolmapäev, 22. september 2021

Tarrõ trampsõ süküs


                                 Tarrõ trampsõ  süküs,

       ussõ peräni tuulõ käen vallalõ,

       likõ kaloski jälgi  ridä jäi peräle.

       Astsõ sisse täpipäält

       katskümmend kats katskümmend üts,

       väräti jätt’vallalõ-suvõmutilõ är mineküs,

       kombõrdagu kompsõga  vällä,

       visas peräle närvetänü pundi suvõlilli.

       Uus peremiis peräl-

       istsõ nõudjana  söögilauda-

       antaku sakuskat,

       uudsõviläst  viina ja  leibä ,

       õdagu  pikä ja pümme iin, 

       vällän satas vihma,

       tuul majju vahel lõõtsutas,

       täüskuu pilvi takah vangin.

       Olõ ei kohkile kipõt….

 

pühapäev, 19. september 2021

Mõte pühadusest


      Kui teaks, mida mõtleb üks nunn,

      kui püha me õeke on,  

     kas ta kloostrieluga rahul

     ja mis üldse me  peadesse mahub,

     hea kui peas oleks rahu ja pisut pühadust,

     püha ju ümbritsev ilm,

     püha on taevas, maa ja ilm,

     astungi häbitult  Pühtitsa allikavette,

     ei löönud risti ette,

     välja astudes keha kui läikima löödud  kristall,

     ihu pühadust kuhjaga  juurde sai,

     peaga nii lihtsalt ei lähe, ainult pühast veest on vähe,

     kas õekeste peas ainult pühadus

     või vahel ka veidi kadedust  ?           

reede, 17. september 2021

Üteldä tahtsõ- hoobis lihtsalõ vahtsõ ( tõlkega , allpool )


„Võlsiti, oh kuis ti võlsiti,“

üteldä tahtsõ, hoobis lihtsäle vahtsõ,

vahtsõ lobõdalõ võlsvat suud.

 

Veidü tennämist, paar hääd sõnna

üteldä tahtsõ, hoobis lihtsäle vahtsõ,

kai ilma, vahtsõmbit uudisit,

maailmahalu, ei üttegi hääd,

üteldä tahtsõ, hoobis lihtsäle vahtsõ.

 

Näi mõskmada akõnt, halli argipäivä,

silmäpiiri ja mõtsaviirt,

olli vaiki, kai hindäle hinge.

„Olkõ vakka, kullõlgõ!“

üteldä tahtsõ, hoobis lihtsäle vahtsõ – ilma.


 

 

Valetate, oh kuidas valetate,

Ütelda tahtsin -lihtsalt vaatasin,

 libekeeles valetavat suud,

Veidi tänulikkust, paar head sõna,  

Ütelda tahtsin -lihtsalt vaatasin

 Vaatasin ilma ja uuemaid uudiseid,

Mitte ühtegi head, maailmavalu

Ütelda tahtsin -lihtsalt vaatasin

Pesemata aknast halli argipäeva

Silmapiiri ja tumedat metsaviirt,

Olin täiesti vait, et kaeda iseenda hingekaevu…

Olge vait-  kuulake-

Ütelda tahtsin -lihtsalt vaatasin-ilma…


 

esmaspäev, 13. september 2021

Ha-ha haiku

 


   


   Rohepöörde rock

  peenral kasvab kabatšokk

  kõhutuulega

pühapäev, 12. september 2021

Ka vana naine võib väga kaunis olla

Ku suvi lõpõs, kõik küsüse, uutva,

kunas tulõ tuu vana naasõ suvi.

Tuul provval miäki ei olõ herksä,

vähä läüget,

külh kappi är käkitüt kassikulda

mano saa riputa, kanda,

undruku rebäsekarva,

mille nimetä puultuunõ pulstva sügüsetuulõ.

Julgõlõ provva kand kirivät nõglaga kübärät,

kängi pääl rõskusõ kaitsõs kummist kaloskit.

Emänd õdagu varra lätt sängü,

ei taha lörri, lärmi,

vähämb jõudu, kuumahuu.

Mõnikõrd üüse tasaligult,

häste hillä tihk ikku,

mille, ku eski tiiäs.

Külh ildanõ päivlik

silmävii kuivatas är.

 

Rutulidse tüümurdja provvat salahuisi kaesõ,

imehtüsegä silmäse,

õigõs võtva: vanaprovva om väega kinä.

 

💥💥💥💥💥💥💥💥💥


Kui  suvi läbi,

kõik aina küsivad –ootavad:

 millas tuleb see vana  naise  suvi.

Ses prouas pole  miski  ehk ere,

pole sädelust, vähe  sära,

kuid kapis tal peidus on kassikulda,

külge saab riputada,  kanda,

kleididki  imeilusad ruuged,

nende   nimetuid pooltoone  sasivad sügistuuled

ja  julgelt daam kannab rinnal  purpurseid prosse,

kingadel niiskuse kaitseks kalosse.

Proua  õhtul küll varakult  põhku poeb,

ei armasta kära ja plära,

vähem võhma, vahel  kuumahood,

mõnikord  öösel vaikselt –

hästi vaikselt ta tihub  nutta,

miks- kui isegi teaks,

küll hiline päiksesära

kõik pisarad kuivatab ära.

Tõtlikud  töörügajad  prouat piidlevad,

 vaikse imetlusega  vaatlevad-

 üllatuslikult siis tõdevad,

 ka vana  naine,  võib väga  kaunis olla. 

reede, 10. september 2021

Elämi ku orrav rattan- taht olla räpp, või olla hoobis kräpp vai käpp


 Kiäki  ei kae ette, takka, 


 Andkõ haku, kütke, kütke,

Hommuk tulõ, õdak lätt’,

Andkõ haku, kütke, kütke,

Päiv jo tulõ , nätäl lätt’,

Andkõ haku, kütke, kütke,

Kuu tulõ, aastaq lätt’,

Andkõ haku, kütke, kütke,

Raha teentit rohkõmb lätt’,

Andkõ haku, kütke, kütke,

Verstapost  om  kurrakätt,

Andkõ haku, kütke, kütke,

Elo andas, surm tä võtt’

Andkõ haku, kütke, kütke,

Elämi  ku orrav rattan,

Andkõ haku, kütke, kütke,

Kokko  saami  põrgu  värten,

Haku  andkõ, kütke, kütke.

neljapäev, 9. september 2021

Korvi ja väitsega mõttõtiidläne


Käü ku mõttõtiidläne

korvi ja väidsega mõtsan,

palugalehe puie all viikalkvõl

olõs ku üü otsa iknu.

Esihindäga kõnõlõ:

kükäda – ei,

võttä – jättä,

vana – nuur.

Õks kae ilosat nuurt,

taha ei kiäki vanna,

minnä käüdüt kindlät tiid.

Otsi uut, julgõlõ kõrvalõ astu,

küsümise, miäkih  tõsõ ei anna vastust.

Kullõ esihindä, tiidläse mõttit pään,

puiemeri ümbretsõõri,

vaikelo – seokõrd ei värvipalaja pääl.

 

Varra sügüse mõtsan helüsid veidü ,

puutõristaja pikält tikatas

aolukku aigu

jala pääl koolu puuh,

korv veereni siini täüs,

vanakõsõ vaikello maha jäie.