pühapäev, 21. august 2022

Ha- ha haiku

 


    kliimamuutused ,

    palavusest linnudki 

    heidavad suledneljapäev, 18. august 2022

Põimukuu ei hüürgä hellü ( kahes keeles) Augustikuu meeleolud, settinud kui ootasin tähesadu, sadu justkui polnud, mõni üksik sähvatus ja nool, ilus, kordumatu viiv


 Põimukuu ei hüürgä hellü,

olõ ei vakka kah.

Külä kikka himolidsõ

pääväkäsü kirgvä kanulõ,

kana andva inne lõunat teedä,

nä valmis saiõ munnõga.

Hõela hüürläse tsõõritasõ

ümbre lavva ja pää,

tsibiläne siiva helütä lakja lüü

hingüs häiermin.

Hainaritsiku õdaguspoolõ

üles võtva tuurõ,

puhmun tsirk tege hellü.

Päiv vaos õdaguhe,

hämmär hällüs,

unitsõ pini paukva paarin.

Ooda taivast lubati tähtisado,

tasanõ kinähüs.


💥💥💥💥💥💥💥

August ei huilga,

aga pole ka vait.

Kirglikud külakuked

kirevad kanadele päevakäsud,

kana enne lõunat teatab,

ta valmis sai munaga.

Õelad herilased

tiirutavad  ümber pea ja laua,

 liblikas hääletult avab tiivad-

 puhkus õie peal…

Õhtupoole ritsikad üles võtavad tuurid

põõsas häälitseb üksik lind,

päev vajub õhtusse,

unised koerad hauguvad duetti…

Ootan- taevast lubati tähesadu,

vaikne kenadus....

 

 

esmaspäev, 15. august 2022

Tõistõ ilma läts punkar kah

 Edimene punkar

 Richard Nool, 

 koolin oll' tõnõ Riho  viil,

 om kah lännü- 

 tõistõ ilmä,

 kas säälgi punk om põhiline 

ja Sex Pistols uut iin,

mõtli paar maia edesi ja 

kats aastat noorõmb viil, 

mõtsik hoolõldaq aid täl,

tarõ iin verrev sohva,

punk elo lõpuni,

augustitaivast satasõ tähe ku nuulõ,

pungitaivast nüüd alla kaes 

Riho,  kes es mahu üttegi GOSTI 

es raami,

maa pääl elo käüse edesi...kolmapäev, 10. august 2022

Pääva minek ( prelüüd)

La, tuulõkõnõ hillä sugõ kõrkjidõ päid.

Do-re, ritskide orkõstri saagõldasõ.

Si- si, si-si siristäse.

Mi, meri pill pääväle hõpõt.

Sol, päiv liigus kellä päält jumalihe.

Fa-si, lainõ tassa, nii tassa trull´ viirde...

 

Taivas muusikast kinäste helises,

hing ilmailost heläs.

Ha-ha haiku


 Sillerdav meri 

Unistuste valge laev 

ja siis tuleb raevlaupäev, 6. august 2022

Suvi om vanas saanu

 


Pääsokõisil lindamise tunni,

eelä kurõpoja haroti,

huss haukas himoga vabarnit,

koloraado kammandas kardohkan –

suvi om vanas saanu.

 

Pehlagu põsõ hõrõtasõ,

uibu är põlgas ubina,

purgin jälki kokko saava

till sitigälehti ja kurgiga –

suvi om vanas saanu.


Põimukuu-

loksipinnär pillõlõs kibõnit,

 a kuu üüse makõtas  taivatähtiga


 pisut tõlget kah🥳

August

/Pihlaka põsed punetavad 

Floksipeenar pillub sädemeid,

Kuu flirdib öösel tähtedega/


esmaspäev, 1. august 2022

ha-ha -haiku ( andmekaitse )

                                   õiteilu  kas

                       jagada- küsimata 

                       lillelt luba,  võib