esmaspäev, 31. juuli 2023

Hainakuu otsan


 

     Vabarna ja hõrakuverrev

      hainakuu ,

      vehverments täüs kasunu-

      maigu  mano saanu, 

      roosipuhmõ vaivas lehetäi,

      nõgõsõvirts  avitas näid,

      koloraado  naar virgsõ pääl

      mürgütäjäid   vällä,

      nurmõ kõik lilli täüs.

      Suvi om pääst  segi lännü,

     pintseld' jo pehlaku vereväs, rüärääk õgagupoolõ pikält räägütäs.

      Ruusõ ja liiliaidõ  hõngun,

      ollõkõsõ ja saslõkiga

     üts rahvapido

     aja tõist takan, 

      mõnõl om aigu, 

     tõõsõl rügä muudku pudõnõs.

       

  

pühapäev, 30. juuli 2023

Ütskõrd, ( taivast ja tuulõst kirot üles mõttõtiidläne minun)


 

     Ütskõrd,

kinni vaos  su elopäivi värräi,

enämb  ei  olõ midägi vaia.

    Ütskõrd,

puhtas kraamitas su kapi ja suhvli,

üle loetas väidse ja  kahvli.

    Ütskõrd,

nõuvvulda kaias su heegeldetüid pitse,

maha müvväs  maja  ja ehte.

    Ütskõrd ,

ei kiäki   tiiä, et olõman ollit,

tüüd murdsõt  ja  mõnikõrd süämest naarit.

   Ütskõrd,

tulõ  tuu kõrd.      

reede, 28. juuli 2023

Ha- ha haiku

 


       Igal kaunal on 

       uba, mõttekus loob me

        elule  uba


       Egäl kõdral om

        uba, mõttõkus kuda

        elolõ upa


reede, 21. juuli 2023

Jakabpäiv ( Jakobipäev 25.juuli ) Palanulill-põdrakanep


 

Jakabpääväs om

palanulill helle- piä häitsenü,

päiv pliiknü är’

tä ilosat värmi häiermä,

kimalasõ unidsõ,

suikva tottõ pääl,

ütesävägine aiglanõ,

üte kõllatsõ häelmä kaupa

tege ilmaga kaupa.

Kikkaseene vasta tahtmist

pressvä nõna maa seest vällä ,

aig jo- a mätas kuivõlik,

Jakab hiit külmä kivi vette,

pääväl ja päivilistel-

õnnõ rutt.

 

neljapäev, 20. juuli 2023

Sendisaagõldaja (sendisaagija)


 Sendisaagõldaja

võtt alati vähämb pakkmist,

pulmas, sünnipääväs ja puhtilõ.


Sendisaagõldaja 

taht egält puult rohkõmb saia

ja vähämb masta.


Sendisaagõldaja 

ostsõ kats pooilgut piimäsuppi, 

nii saiõ kopka odavambalt,

vii tüü mant termossõga 

 kodu kohvi, 

rahata saia jo...

koonõrdamine vai kokkuhoitmine🤔

teisipäev, 18. juuli 2023

Võrokiilne tüüpäiv 18.07.Kristaga kõnili võro- ja kiräkeeli.

Andresega kõnõli võrokeeli

(tä külh seto vist),

Jüriga kõnõli võrokeeli,

Annaga kõnõli võrokeeli,

Lembitu, Aire ja Kristaga jälki kiräkeeli,

Estri ja Maiduga kõnõli võrokeeli,

sõs inämbjaolt õks imäkeeli.😍

esmaspäev, 17. juuli 2023

Pühapäiv-16.07. ( unõn ja ilmuisi / unes ja ilmsi )


 

Kesksuvõ pühäpäiv-

Ähniorg

välan latsõ ümbre majju juuskva,

kõva  helüga huikasõ ,

ütstõist tsänkvä,

törtsü ikvä


harailise patsiirvä piniga,

üleaidnõ provva  jalotas tõukassi,

vannu ei olõ nätä-

arvada toimõtasõ

vai pääväst uimatsõ,

õhun lainõlõs küdsämise hõng.

Kiäki  ei keelä-

juuskõ ja rüüki,

lats olla,

asatada pümmeni,

juuskõ ja rüüki,

sadada  sängü

magusalõ maada,

lats olla,

unõn ja ilmuisi.  

laupäev, 15. juuli 2023

Ha-ha haiku (kakskeelne)

 

Tuul viljapeades,

tera on ainuke kes,

ei karda lõikust


Tuul villä päien,

terä ainukõnõ kiä

ei pelgä lõikust


reede, 14. juuli 2023

Pini elo


 

Võlskus vilist vilepilli,

Kõrkus kõdrits upõ,

ussõst  astsõ vällä

ku pessäsaanu pini.

 

Sõna murdsõ piike  ja

tarõn paugut Piknõ,

haugati näil vasta

ku nukka aetu pini.

 

Tukõv nuhel nõrka

ja Ikäv irvit nukan,   

tundsõ hinnäst õkva

ku vette visat’ pini.

 

Ajomõsu (ajupesu) loput mõssu, 

kõrval Massu peesüti,

(maksud pikutasid kõrval)

olli nigu ketipini,

vihatsõlõ  lõrisi.


Pinikene, pinikene,

peenükene peon.

 

 

teisipäev, 11. juuli 2023

Ha-ha haiku (võrokiilne)

 


    Lilliilu om

  musti küüdsealustõ

  pindremaa päälpuul


pühapäev, 9. juuli 2023

Eäga ( Vihma tulõva , lätvä )


 

Iäga lähämi laisas ja laias,

hillätassa kihä  vaos  vormitus.


Vihma tulõva läävä,

päiv  paistus egäle.

 

Iäga hall tulõ pähä ja miilde,

silmist kaos kipõn ja helgätüs.


Vihma tulõva läävä,

päiv  paistus egäle.

 

Iäga  hirmus saa ilosas,

 vaikiolõk and meelele rahu.


Vihma tulõva läävä,

päiv  paistus egäle.

 

Iäga vaomi kühmä,

 tulõ jakuhalu, 

peräkõrd hambilda naaratus.


Vihma tulõva läävä,

päiv  paistus egäle.


 Iäga pintseldäs kortsõ,

 piinüid ja sügävid.


Vihma tulõva läävä,

päiv  paistus egäle.


 Iäta elämädä jääs  elo,

Iätä   ei sünnü midägi.   


Vihma tulõva läävä,

päiv  paistus egäle.

teisipäev, 4. juuli 2023

Ha- ha haiku ( pildil vist sõrmkäpp)


       Rohepööre ja

       rohenäpp ei saa kokku

       loodus on vahel