esmaspäev, 27. november 2023

Võromaa illos naanõ ( naljaga poolõs või mõttõtiidläse luulõ, tiiä ei )


 

👅Aphrodite ja  Juudit es mõista võro kiilt,

naasõ  tõõsõ  meelega.

Võromaa illos   naanõ,

tegijä , õkvaütlejä,

niisama ei passi,

mehele  kõrva ei aja   kiilt ,

( vai sõs harva, ku midägi väega vaia ),

kaala  otsa tälle  jätt  pää,

tuud peräkõrd tulõ viil vaia.

Võromaa illos naanõ

ku imäkimalanõ peräntulõjid  kasvatas,

käänd mehe pääd ja kamandas:

„Miä sa  niisama vahit,

mine tuu  halopuid ! „ 

Võromaa illos naanõ

kuuma pliidi man sais ja  kuukõ  küdsä,

Aphrodite ja  Juudit pilve päält kaeskõlõsõ,

sügäväle  ohatõn küsüse:

„ Kas elo või nii lihtsä ja prosta  olla ? „   

pühapäev, 26. november 2023

Ha- ha haikud


     Lumõräitsak es

  tiiä hummogu kinkä

 hangõn heräsi

👀👀👀👀👀👀👀👀👀

 Sügis, vanadus

lotendavaid lihaseid

peidavad dressid🥴

laupäev, 25. november 2023

Lumõsadodõ aigu


   Valuvalgõ lumõsado, 

lumõhebeme ütegi plekitä

  süüldä sündünü

        laugõlõsõ

         ilma.

Jaoperrä vallusvalgõ 

lätt tuhmis ja jälles

süüldäolõkist perrä  ei jää midägi...


      Illos om vallusvalgõ

     lumõsado ja - räitsägu

      vallusa vaikiolõki aigu.


( Viimase stroofi tõlge: valge vaikuse ajal


laupäev, 4. november 2023

Müüdäminnen müüdä astut ( pealiskaudselt astud mööda peamisest


Müüdäminnen

küsüt kuis lätt,

tahtmada periselt teedä.

Müüdäminnen 

kaet järvepiiglit

silmä  sõs ei jää järvejaak (kiil ).

Müüdäminnen

astut müüdä päämisest:

Inemisenä suurõs kassu-

seestpuult.