reede, 25. juuni 2021

Kos om mi kodo ja kodokask ?


 

            

Kooliaol ollimi pundin:

Marika, Marje

Ere, Tiina ja Hall.

Punti  ei olõ inämb,

värviga peidet halli kiä alal, kõigil vast.

Tiina, tähtkujult Vähk eläs Soomõn,

tiiä ei palju  tast,

jaanikuaigu õks miilde tulõ

aasta saa vanõmbas,

kas sääl nüüd ta kodo ja kodokask ? 

Kos om mi kodo ja kodokask ?

neljapäev, 24. juuni 2021

Võtame võidu vett ( pildil Ahitsõ järv, üleskutse peale talisuplust võtta ja nautida Eestimaa suve ja vett, ja sellest siis ka see postitus )


 

Meri on elutark naine- jutustab lugusid,

Kordumatuid, ladusaid, rajusid , sidusaid,

Lõputult pikki, pole neil algust - lõppu,

Lood  ausad, otsekohesed ,

julmad ja ebamaised .

                                                   

Järv  stoiliselt lamab kui ätt,

endasse tõmbunud tumm,

lood  tal sügaval südames peidus on,

nooruse allikad, ohtlikud eluhoovused,

maha maetud, alla surutud tunded, ealised muutused,

aga ta ise ei kõnele.

 

Jõgi ehk vallatu laps,

kepsutab, paigal ei püsi,

ettearvamatu, isepäine ja jäine.

 

Oma konnatiik-lomp, vat sel pole sugu,

ehk mu isamaa  väike,

elurikkust küll, aga avarust vähe.

 

Nii kirjutas  keegi naine

ja mees vaatas stoiliselt  pealt.


kolmapäev, 23. juuni 2021

Ha ha haiku (jaanipäeva)


                                         PÕLLULILLEDE

                       PÕUD PÕLLUD UMBROHUST PRIIKS

                                  AEG TAIME KAITSEKS

teisipäev, 22. juuni 2021

(Protsess ) Jakkus yin ja yang


 

Sa ütli, sul om to do list,

alati üts jakkus,

aga ma olõ kärre, tsärre,

kõrraga är tii ja prõlla

olõ täütsä jakuta.

 

Sa küsüt: „Kas armastat minno?“

Ei tiiä, miä vastada.

Ma tuu pääle küsü:

„Miä armastus om?

Sa vaiki, ma ütle: „Jakkus õnnõ.“

 

Nii ütenkuun elämi,

Yin ja Yang,

aastit kolmkümmend midägi.

Tulõ ette, hussi muudu

mi tõnõtõist salvami,

inämbältjaolt tarkust

laskõ olõval olla.

Jakkus – suurõstõ üteldü,

käümänollõv,

kos üts om Yin ja tõõnõ Yang,

tävveste miildüs mul.

Vot niimuudu õkva luulõti,

kas küsümisele kah vastassi?
esmaspäev, 21. juuni 2021

Ütskõrd närvetüs egä lill
 

Hummogu heränü, kae hinnäst piiglist,

vasta kaes kiäki kortsõga,

suu man paar sügävät vaku.

Võta näpuotsaga prantslasõ määri

näolõ ja kaalalõ,

niisuda, kaidsa,

kõgõst väest edesi touka vanas jäämise värki.

Paar kõrda kuun

kosmeetigu man pikuda,

tä kah kuur ja niisutas,

ma esi ku muumia maskih,

egä rakuga tunnõ haisvat väke.

 

Hummogu heränü, kae hinnäst piiglist,

hoolõga prantslasõ määriga määri:

närvetäse kõik häitsvä lilli,

ütskõrd olli nä ilosa, ilosa.


 


laupäev, 19. juuni 2021

Lahkunud on meie Juta

 Lahkunud on meie Juta,

läks, kevadel enne Jaani,

läks ajal, mil aastakümneid ta,

saatis sadasid lõpuaktuselt

lilled käes, ellu suurde. 

Lahkunud  on meie Juta.

Täna ei taha ma nutta. 

Mõtlen ja meenutan:

40 aastat tagasi

seisime aulas lillades kleitides,

tema ka 

ja  südame all tal 

veel üks elu,

kellel nüüd on oma elu.

Läinud on meie Juts

õpetajale ilusaimal ajal,

loodame tähtede taha. 

Hüvasti väsinud keha.

Elagu vaimsus ja vaim. 

Lahkunud  õpetaja-

teame ju käsikäes elu ja surm,

 jää hüvasti Juts.reede, 18. juuni 2021

Valgus on kõige algus


 

Valgus on kõige algus,

ärkan, päike kõrgel, 

toad-köök  valged,

valgust jaganud, uudistanud, 

mitu  head tundi ta.

Valgus on kõige algus,

unustan halva une,

kanged liigesed

tuimuse  nimmes .

Valgus on kõige algus,

naudin kohvi ja   valgust joon-

üürike armuaeg-

tõdenud  poeedid ka.  

 

Ma olen tõestaja


   Ma olen tõestaja,

28 aastat tõesti tõestan ma,

 nüüd, aja  nõudel ka   kaugtõestaja,

Kaugtõestaja  esmalt küsib

kas kuulete, näete mind, kus asute ,

ah soo, teil kõlar ei tööta- probleem,

ah soo, olete traktoris, töötate põllu peal,

ah soo, autoroolis   käes nutiseade  sõidate,

ah soo,  alles ärganud katmata ülakehaga

soovite  mu kaugteenust kasutada,

ah soo, härra arsti juures ja

ühtlasi  kindel tahe   leping kiiresti tõestada,

ah soo, kõik alati korras, aga minuga  error ,

 No vajutage  klahvi f5,   

vahel tundub see tõeline terror-

 või ongi nii- muutuvad ajad ja kombed,

 tõestaja  aega muuta  ei saa,

 ainus võimalus, kohaneda ?

 

Ma olen tõestaja.

Tõestatut tõestab

numbrite jada mõõtmatus veebis,

digitempel- PIN 2,

seesugune on aja märk ja

kuulen, AI koputab uksele.

    

pühapäev, 13. juuni 2021

Ha-ha haiku - Kae häitses lupiin


                                                                 näe kõikjal lupiin

                                                                 jaanipäeval mehele

                                                                 mees justkui rubiin                                                                kae  häitses lupiin

                                                               tiiveere ja põllu täüs 

                                                               ullis tege viin  

Varbalasõprouadõ suvitsõ lennu ( võtame ütenkuun vett )


Varblasõprovva mu viirpuuhekist omma  tegüsä,

olõ ei aigu ütenkuun linnada,

laulutsirgu helle helüga

võimust võtnu kõik õdagu.

Provva nüüd paarih,

vihmaviirenn näil spaa,

kos esävarblasõga hullada hää.

Aga mõni õdak, ku aigu saa,

tege umasuulisõga reivi:

kuun võtva järvevett, 

vahel pandva näkki,

kodotulõkus kobistas kõrda siiva,

hindäteedä mõtlõs, et umasuulisõga om hää,

võtas mõlõmba,

aga edimält õhku ja vett,

sõs mulli ja hummoku Värska vett.


 Põhjamaa valgõn üün


  

Hulksõ külan kell

katskümmend kolm null viis.

Ainukõsõ uulidsa pääl es olõ kedägi,

ütsindä saisõ, tsireli häitsi.

Aastid tagasi külä viil elli.

Ulli olõti, lihtsäle makati!

Ku olõs liinan ma,

miä maka ei ilmangi –

New Yorgih, Las Vegasõn

pilvelahkja saa katsõnda kõrra pääl

kiäki ei maka, tulõ vilgussõ, vilgussõ,

auto kümnen rian vuurva, vuurva.

Suurliinan olõs ting vai kirp ma,

aga siin saisa vähämbält prussakuna.

Ja üü om nii valgõ, valgõ,

õhk täütsä klaar.

Ulli olõti, maha makati

põhjamaa valgõ üü!

   


teisipäev, 8. juuni 2021

Eestimaa suvi kinä ja jälle


 Ilm illos ja päiv nii pikk,

kõik kasus ja häitses,

aga hirmsa ja jälle:

kihulasõ,

puugi ni parmu,

põud ja vihm.

Ilm illos ja päiv nii pikk,

kõik häitses ja küdsas,

aga sõski jälle:

pikne tümistäs,

vaablasõ, tsämbläse,

mehitse viimäte tsuskasõ.

Ilm illos ja päiv nii pikk,

hindä aian om piknik,

himo hällün lukõ ja suiku,

aga jälki jälle:

naabrimehe aian nakkas murotapp,

hain piät maakamarast madalamb olõma,

hüürgäse niidümassin, trimmõr,

peräkõrd õhku puhkva hainalõ.

Ilm illos ja päiv nii pikk,

Eestimaa suvi sõski pagana kinä!reede, 4. juuni 2021

Elojõgi kanna loodsikut viil
 

Ku olli väiku, saia tahtsõ suurõs,

kooli lõpõti, tahtsõ kotust är,

esihindä teedä küländ tark.

Naanõ viiskümmend viis arvassi vanamutt ollõv.

Sai katskümmend viis, läbi elänü ütte-tõist:

Alma Materi ello, suurt armastust,

arvassi, et elo pikk, nii pikk om iin.

Tõõnõ käük – miis, latsõ, tüü,

päiv päävä perrä lihtsäle elli.

Ütel pääval, aastal kats tuhat midägi,

latsõ lätsi, värte pääl hoitsõ silmävett tagasi,

 elo läts hillätassa edesi.

Tiidmine tull´: olõ loodsikuga jõõl,

pervi pääl eloaastide puu

kaessõ mullõ perrä,

üttegi näist saa ei kõrrata,

elojõgi, kanna mu loodsikut viil.

 

Ei taha suurõs, ei kotust är,

olõ ei ka vanamutt vast,

mehega kuun olla om hää.

Saatus, anna elämises aastid.

Elojõgi, kanna mu loodsikut viil.


 

Järve reiv


 

Käen  suvi ja retrograard,

es tulõ mi Petrograadi

a Põlva Pesä restoraani ,

ei saa siin vast pessä,

 olõki es musa, 

a üts  punanõ pusa,

saat mekki seod  Umma Mekki,

mis sõs, et tulõ  vast manu ka pekki,

peräst saat hinnäst jäl’ki rekki

ja pusaga  Illos Naanõ 

olla lihtsalt naanõ- Setomaa  laanõst.

Restoraanin  oll’ hää

õnnõ küük panti ütessä lukku,

 olõ eski tuud roosat  veini,

a õdak oll’ illos ja lätsimi reivi,

viil  vett  pidävä järve kanda,

ollimi  sillä pääl:  naasõ ja vein

ja  käteräti, mureli, mustika, vein

ku mutimulku -es olõki  inämb neid

ja   lõpus ütenkuun vette,

üts valgõ ilosa pee-ga näkk,

pee vii pääl ku kallu püündvä parts,

tsuklimi sääl är’ minevän viin

ja Illos naanõ tõi  järvele   viimätse ohvri

talitsuklõja  aluka-

läbi sai reiv ja pään oll’ vein.

-

kolmapäev, 2. juuni 2021

Ha-ha haiku ( kuslapuu, alati jalustrabav nagu elu )                                                        hurmav hommikul
                            hingemattev õhtul ka 
                             kuslapuu elu