teisipäev, 9. märts 2021

Puulpäävä hõng


 

  Puulpäävä mõsti puhtas põrmandu

ja tarõn oll´ puhta põrmandu hõngl

Puulpäävä küdseti ahon saia

ja tarõn oll´ ahost võetu saia hõng.

Puulpäävä küteti sanna

ja korssnast tull sanna kütmise hõng.

Sannan kimmäle viheldi

ja sannan oll´vihtlõmisõ ni lõuna hõng.

Hiussid sannan uheti vihaviiga

ja pään oll´ kasõlehise hõng.

Puulpäävä sälgä sai puhas mõsu

ja ihol oll mõstu mõsu hõng.

Puulpäävä sanna pääle eederit mekiti,

ingliidki oodõti

ja tarõn oll´ eederi hõng.

Ku kütä sanna vai  hiidä lõunõt,

tõnõkõrd miilde tulõ latsõpõlv.

[M1] [EK2] 

 

 


 [

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar