esmaspäev, 1. märts 2021

KILLÕR KOTT ( kirotatu 2020 )


 

  Viimätsel aol tulõ mul  peris sakõstõ miilde  üts  meelepilt    seitsmekümne katsõndast vai  - ütsendast aastakust. Põrmandu pääle oll’ maha pantu suuri tähtiga  värvilise  meesterahvaga SPAR kilekott.  Kilekoti iist pidi vällä käüma kolm ruublit ja ma tahtsõ tuud hirmsalõ hindäle  saia.  Kooli pääl säändseid   liiksõ  ,  uhkõmbit eski,  näütüsõs teksastõ  tagaotsa  ja  kiräga WRANGLER. Nuu vällämaa  kirevite kirjuga  kilekoti  oll’i   ummamuudu saisusõ näütäja.

   „ SPAR Miis „ põrmandu pääl pruuvsõva imä -  esä  sõs  mullõ, ullilõ latsõlõ,   selges tetä, et plastmassist koti iist kolm ruubilt massa  om lollus kuubin, ku vihku masva kats kopkat, raamadu paarkümmend, leeväpäts katstõist ja kilu vorsti  kats katskümmend . Juttu sai aetus pikält ja kirglisõlt, a koti  ma hindäle vällä kõnõli.

 Värvilise mehega kotti  hoitsõ hoolõga , voltsõ õks  kokko, pandsõ kapi taadõ ja sõs ku liina asja, vai  mõnikõrd kehalise kasvadusõ  tunni rõividõ jaos  , võtsõ tarvita kah. Käügü jaos  panti koti sisse   viil kõvvu   sanguga kapronvõrk. Nii, helläste hoitult, pidäsi  kotikõnõ vasta  mitu hääd aastat.

  Neli aastakümmet ja kilejäsest  kotist om  saanu hirmsa nuhtlos, tahat vai ei, koti sa saat, eski ilma rahada. Kõik prügükasti  otsast-otsani  kilest kottõ täüs, süük poodin  timä sisse pakit, ookianin hulp  tedä saarildõ tonne viisi ja koti’   lindasõ liinan uulitsa pääl ning tsirgu  ümbre-tsõõri.     

Tapja, muudsa nimega killõr, üteldas prõlla timä kotsalõ.  Noorusõn  ostõt  kilest kott killõrd  õnnõ imä-esä   tengelpunga , täämbäsel pääväl tapp’ kõik  muu kah är’.

  A minka, vai  kuimuudu  killõrit karista’ ? 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar