reede, 2. aprill 2021

MU USK

Midä tiiämi Suurõst Riidest,

Kristus risti lüüdi,

tä  patu lunast kõiki usklikõ iist,

mi  oodami üles tulekit,

Püha Vaim Piiblin  kirot  nii,

om usk, om usk, om usk.

 

Allah prohvedile Muhamed

hinnäst ilmut -  kirjä panti Koraan

kõik uskliku viis kõrda pääval

Meka poolõ tegevä salaadi

ja kõrra aastan HADŽ’adi

om usk, om usk, om usk.

 

 Budda usk om budism

 ei olõ  ainumat jumalat,

 tii  vii kannatusõst virgumiseni,

 kogomi karmat,

oodat õnnõ nirvaanat,

om usk, om usk, om usk.

 

Esiki uskmatul  uma usk

ta usk Taarat, Pekot,  Paganid.

Mul hindäl om kimmäs usk,

ma usu, et hää tege hääd ,

ma usu tõnõ su pattõ ei lunasta,

kõik mis tiit tõsõlõ, hindäle  saat.

Om usk, om usk, om usk.

 

Mu usu alustala om

 lihtnõ  kõnõlus esihindäga,

süämest- kah sõs ku kõkõ om küland - elu hää

ja tennämine  mullõ elämises antu elo iist,

eski elo päästoppustõ iist.

Om usk, om  usk, om usk,

ma olõ kah peris usklik.          

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar