esmaspäev, 15. veebruar 2021

Vanalõ pinile uusi trikke ei oppa ( 2020 Uma Lehe jutuvõistluse lugu )

 
Vanalõ pinile uusi trikke ei oppa.

 Nõuka aigu oll’ pääliinan  Pärnu maantii veeren  ainult üts puut  kos sai osta  pildistämise tavaari – filme ja  kinnistit, ilmutit nii fotokit. Säält, ainumast poodist, saiva  hindäle tüüvahendi   üle riigi kuulsa päävapiltniku   Suurõ Kalju , Toominga Piitre  ja  tõsõ.    Mu  ämm oll ’ pikki aastit  tuusama poodi juhataja.      

   Proua ämm om  katsõkümnendäst  lävepakust üle astnu   ja  poodi asõmõl  juhatas nüüd  kotun äiä.  Kuun om eletü   viis kümmet ja kuus   aastakut.  Kumbki  eläs uman tarõn  koh uma  telek  nii  koiku, kõrda paar  päävä pääle  saava proua  taktikepi all söögilauvan   kokko kah. Nimä eläse häste, eski nii häste,  et makasõ egäüts uman sängün, sõs ei tulõ  ütelüsi  norskamise ja muidõ asju  pääle mia   pikält kuun elänu abielorahva  näägutamiseni viiä või.  Sääne elämise moodus and mõlõmbalõ  küländ engämise ruumi.  

    Herrä äi om tavaline  eesti miis kiä egä väiku  tervüse  häda peräst  vingma  nakka ei. Miis taht rohkõmb  mõtõlda,  nii aruta  tuu üle kohe  valitsusõ  põllumajandusõ poliitika vii, vai määne om hää sõidumassin  ja väega ihalikult kaes timä   „Vaprit ja Ilosit „.

    Õigõ eesti miis ei nakka naasõlõ  kõnõlama, ku suurõ varba küüds om liha sisse kasunu ja timä   om vaiki eski sõs, ku saapit inämb   häste jala otsa ei  saa tõmmada. Eesti miis lihtsalõ  kannadas. Ku  küüds joba nii jälehäle liha sisse oll’ kasunu, et  lonkama ajasi, nakas ämm uurma, mis  esäsel viga om. Kummalgi jo uma kambri ja õdaku  sängu veere pääl kokko  saa ei .

    Ämm  kai sõs  uma  mehe suurt varbast  ku Paljast Põrknat  ja sai otsa pääle. Tuupääle võtt’ timä pikembält märgotamata helöpulga ja kõlist peretohtrilõ. Kaivas murõt. Tohtri  kullõl  jutu är’ ja ütel, et totri manu ei massa tulla, koroona aig  jo, aga tettägü haigõst varbast pilt nink saadõtagu  pilt  vigatsõst varbast ja  küüdsest  tohtrilõ. Sõs saa  timä hädä kindlas tetä , nii   terves tegemise plaani kah.   

      Tuu pääle küsse ämm, pikkä aigu fotopuuti juhtnu proua, et pilti vai, haigõst varbast vai, no  kost mi prõlla vana inemise aparaadi,  kinnisti ja ilmuti saa,   vai piltniku kia pilti tulõ  tegemä ja  kunas tuu varbast üles võetu fotu viil tohrini jõud.

     Ämmä küsümise pääle oll’ tohtri   helüpulga tõsõn  otsan keeletü  nink pikä mõtlemise pääle kässe äial  õks  paari päävä peräst varbast  näütämä  tulla.

    Takkajärgi tarkus om, et  ravimtaimõ nii salvi  es olõs  äiä avitanu, tõnõ tohtri  pidi  varbalõ  eski veidü  väist näütämä.

    Proua ämm kõkut naaru ku varba  ravitsõmise juttu kõnõl. Vana pini kavalusõst  ja elo hindä käest  opitust   oll’ jälki kassu.     

   

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar