kolmapäev, 17. veebruar 2021

HIRMUS UINAUS ( kirja pantu 2019 )


 

Suurõ tammitsõ laua  ümbre TuumPääl istva   Luik, Haug  ja Vähk -järjekõrdsõl hädäkuusolekul. Inne valimisi  lubati maa-ja ilm kokko, a  rahatähti, minkä elolõ  vahtsõt  vunki manu anda    om keskpangan  vähävõitu   ja büdsett  sulas ku radokuu lumi.  Midägi  om  vaija kipõstõ ja kimmälõ   plaani, muidu lätt riigipiirak käest. 

 Ja  kõkõlõ lisas seo sügüsene torm ku  piknõ klaarist taivast.Lõunan piiri veeren võtt’ alajaama  katus tuulõ ala ja linnas traatõ pääle  ku valgõ toonõkurg.  Joba mitu  päiva  ei  ole   loomariigi tõsõn  otsan  elektrit ollu ja karmani   helopulga, rüperaali  nii  moloraamatu ei võta vunki . Alamba ei  olõ rahul.  Kuupa’ ja uru´  omma  mitu päiva pümme ollu,  elo sais  .

   TuumPääl om   pääväkõrral  üts  küsümine: midä  seokõrd lubah, määne tsehkendüs pähä määri,  et riigipiiraka  rasvanõ ots  õks  pääliina  jäänü?   Ütel meelel oldas , et  suurõl  raiskamisel olku  lõpp pääl, prõlla ja igäveste.  Elo peat  jo  terven riigin  olõma ainumalt kuludustõpõhinõ, asjaline  ja    edurpidine.

     Olõ ei  mõtõt raisata  ja  naata praavidama    tiiratu  nii traatõ mõtsu ja mäki  vahhil  kaugõl  TuumPääst. Täüestõ  arulakõ om  Taivakoan ja  Nursipalon ambulantsi pitä, kel hädä käen minku selgeltnägija manu ja sünnütägu põlla pääl.

      Ja sõs halgatus Haugi pähä suurõline plaan.  Kõik alamba Alma Materist lõunan tulõ pääliina naabrustõ ümbre  asustada,  näile riigi rahaga  sinnä vahtsõ  mitmõkõrdsõ kooba’ ja uru’  kokku klopsi,  sõs saa mõtsarahvas   prii   pilediga bussõga pääliina tüüle sõita, kaegu ja  opgu, kuis piat eläma.Ambulansti ja kooli  lähkün.  Prõlla om näil sääl lõunan viil  ummamuudu  paigakiil kah mingäst peenemb pääliina rahvas arvo  saa ei.  Kõigilõ näile tulõ rutuga  naata  kiräkiilt oppama. Niimuudu saava  valimiste aigu antu  lubadusõ üte kõrraga  täüdetüs.

      Sõõriklaud om üle mitmõ setme ao ütel meelen: Haugi plaan om  kimmäs  nink  päätähtsä ,  väega kuludustõpõhinõ ja otav.Kipõstü  tulõ  pasundama ja kuuludama  naata ja teedüstüse egäle puulõ vällä  pillu´. Karmani helöpulga  omma verevä, kõrrladusi jaotadas ütstõsõ võiki.   Plaan tulõ  ellu viiä inne ku jälki  poonatama   nii targutama  naatas, kuimuudu ja mille?  Tohe  ei  alambile märgotamises  aigu anda.

    Ja peräkõrd saa tühjas jäänü maa hiinlaisilõ  suurõ raha  iist vällä üüri....

   Pini nakas kõvastõ  haukma ja Taat heräsi üles. Oll tõnõ televiisori takka suikma jäänu.Helkvän pildimassinan    kõnõlasõ tähtsa ammõtimehe  kuis elo seo maa pääl om  aastika õks   pareõmbas ja parõmbas  lännü.

  Taat  märgotäs,  no kurat, ma küll inne  surma   umast kotust kohegi  lähä ei - vai oll õnnõ sääne hirmus uinaus ? Vai mine hullõ  tiiä  !?


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar