teisipäev, 14. veebruar 2023

Kae kost ahv ( määrkass-ahv ) Uma Lehe jutuvõistlusõ är märgitü tüü ku parõmb reisujutt


 

KAE KOST AHV

 Vaihõpääl kotust är, rännu pääl kävvüom põnnõv. Jalg om jälgi jätnu Ameeriga ja Aasia, Euruupa nii Afriga maisõmaa pääle. Reisu pääl õks johtus.

 Aasta oll 2016, ku kambaga tekkimi Lõunõ-Afriga Vabariigin rindi pääle võetu autuga müüdä maad pikä sõidu. Vällänpuul suuri liinu om sääl pallo tühja maad, hõrrõ liikmine, luuduspargi ja hulga eläjaid. Muuhulgan kävvemi Maloti-Drakensbergi Luuduspargin.

 Üürsemi hulga pääle majakõsõ, viimäne oll pargi kesk.kotsil. Söögi ja servähüse ostimi üten. Luudus ümbretsõõri kinä, palkoni päält paistsüvä perädü ilosa mäe.

 Egäl puul, maja iin kah , suurõ ahvõ iist hoiadamise sildi kirjugä: är jätgü tavaari laokile, hoia ussõ kinni!

 Kävvemi rändämän, imehtlimi luudust, hengäsimi luhti, klõpsõmi pilte ja saimi arvo, et meile visati silm pääle. Puhmi vahel tsiibõrdivä kuun ja erälde määrkassi, hännä uhkõlõ tsäron.

 Õdagu poonjatimi, mekksemi hääd ja parõmbat, siin-sääl tarõ ümbre patsiirse mitmit pärdikit, ilosa nurmkana traagõldivä ringi. Vasta üüd kaimi taivatähti.

 Hummogu heränü tohkõndimi maja man. Kõrraga reisiseldsiline kilgaht hiitünült, suur määrkass oll taraõn, haardsõ ümbre tsõõri kaemada korgõ külmetüskapi päält kotiga verevä ubina ja juusksõ padavai vällä. Kõik johtu väega kipõstõ, ainuma silmäpilgu joosul.

 Hindä teedä oll meil uss kinni, vai mine tiiä, peräkõrd poikvil ?

 Laua pääl videli iks viil rohilidsõ ubina ja kats banaani, noid timä es taha.

 Herevüs müüdä, toimõndimi edesi. Köögi akõn oll puhmi poolõ. Hiitünü provva mõsksõ söögianomit.

 Aknõ takan muro pääl istsõ määrkass varastõt ubina hörsä-härsä käeperäst, üts ilosaist ilosamb verevide põskiga karvatsõ käpä vaihõl. Persüt , kõlladsõ hamba irvile, haugas ubinat ja kai suurõliselt aknõ puulõ.

 Kao kost ahv, tunnistimi ütest suust.

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar