teisipäev, 14. veebruar 2023

Tohtri käsi , jumala abi ( Kiroti Uma Lehe jutuvõistlusõlõ , är es märgitä ,)

 😐

Tohtri käsi, jumala abi.  

 Inemise elo um kirriv ku uahäiermes ja ku inemisel olgõ pääl ütesäkümmend aastat, om johtunu ütte tõist.

 Mu esä eläsi Võromaal, Krabi kandin, Paganamaa poiskõnõ. Tuul aol, kolmõkümnendide lõpun, es olõ kotun telehvonni egä autut, pikembä sõidu tetti hobõsõ ja mõnõl puul joba kah jalgpöörägä. Asjatoimõndusi aeti vallan ja kerkon. Eleti talon, liina õlõ es asja egä kuu, hää ku paar kõrda aastan. Jahu, piim, liha ja muna hindäst, rõiva ummõldi kotun vai külä pääl.

  Olõvat suvinõ aig ollu, ku esä karjapoiskõsõ eän, koolilats es olõ viil, haigõs jäi. Haigõs jäämine tull üle üü: kuumahäda, kõri halut ja kaal nakas ütekõrraga jämmes minemä. Rassõ hingädä. Imä oll sõs pruuvnu maarohtõga praavitädä ja rahvatarkust müüdä pandsõ viimätsen hädän  kaala pääle higtse ja haisutsõ villadsõ suka. Paranõmise märke es paistu.

  Esä ristiesä eläsi Ligurin ja tääl oll joba ratas sõita. Ristiesä kaenu, et asi hukan, vaia poiskõsõlõ tohtri tuua. Sõitnugi sõs rattaga Varstulõ tohtri perrä . Tohtri ollõv ollu saksa suust , esä ütel vällä tuud nimme Beeze. (Tiiä ei täpselt, mia tohtriherrä õigõ nimi oll ). Suulättelt Varstulõ om kimmäle 15 kilomiitrit. Tohtriherrä, veidü rikkamb miis, kihot punnvõrriga latsõ mano. Esäl om meelen, et tohtri võtsõ suurõst tsumadanist pritsi ja pandsõ timäle . Esä jutu perrä tundmine ollu niisääne, nigu parm vai hüürläne olõs tsusanu. Nii om tääl meelen. Imäle oll tohtri teedä andnu, et läpätumine es olõ kaugõl.

 Aol, ku hirmu ja surma toonu covidi nakkamine ilmä pääl laiutas , mõnõ är võtnu, tõnõ päsnü, tulõ esägä johtunu ja ütelüs, tohtri käsi ja jumala abi, saat elost läbi, aoldõ miilde. Elon piat ütsjago õnnõ olõma, a välläopnu tohtri pääga arstmine om inemisi surmasuust  är pästnü aost aigu.

 Ma olõ toonaskile esä pästnü tohtrile väigä tenolik, esä esi sammamuudu. Mu esä om saanu elädä pikä köütvä elo ja elolõ avitanu kolm last.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar