neljapäev, 5. august 2021

Kokko tulõk ( aastast 1981 om saanu 2021)Kuuli lätsimi säitsmekümnendal,

kinnu tull´ „Viimäne reliikviä“,

Jimi Hendrixist, Nobelist tiiä es midägi.

Vabadus, pühä reliikviä kavvõn iin,

meid, eestläsi 1 360 000 oll´.

Kooli lõpõtõmi katsõkümne edimedsel,

maailm sai AIDS-i, kuuli Bob Marly,

Eesti oll´ ENSV.

 

40 aastat lännü ku nuusatõn,

olõmi NATO-n ja EU-n,

meid om 1 330 000 midägi.

Õhku, väiku vabariik, jah.

 

Kuul´ kingo pääl ilosamb

ku varõmb ei kunagi,

latsi käputäüs, ku todagi,

lännu luku viil mäletäs aig,

mi hindä pää, ku meelen sais.

Suvõl sõidami maalõ, niidämi,

mõni ütsik viil kasvatas midägi.

Riibumi puhtas havva,

tiiä ei, meid ku kavvas.

 

Mõni meist jala kängnü

ja igävedses lännü sängü.

Kalli koolisõsara, -velle ja Juts,

ku kuulõti, meil meelen viil,

täämbä olõti siin.

 

Mu luulõlind lõpõs kah siin,

ku ütenkuun mister Poola puul istumi,

muudsa nimega provva ja herrä,

keskiän, ei viil peris mulla,

pääväkõnõ elopäivi meil kuldas,

taha ei minnä viil mulda,

elämi, elämi viil,

piinü nimega, c’est la vie.


 

 


 

 

 

 

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar